Vid avbokning med avbeställningsskydd
Om ni avbokar på grund av Covid-19 gäller våra ordinarie avbokningsregler.
Ni kan däremot flytta bokningen till ett annat tillfälle (2020 eller 2021) utan av- eller ombokningskostnader. Ombokningsregeln gäller till 7 dagar innan ankomst.

Vid avbokning utan avbeställningsskydd
Om ni avbokar utan avbeställningsskydd gäller våra ordinarie avbokningsregler.
Ni kan däremot flytta bokningen till ett annat tillfälle (2020 eller 2021) utan av- eller ombokningskostnader. Ombokningsregeln gäller till 7 dagar innan ankomst.